WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy: KRAINA GOŁĘBI, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.krainagolebi.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu: preparatów, akcesoriów, karm dla gołębi pocztowych, kanarków, kur, papug i innych ptaków.

2. Dane firmy: KRAINA GOŁĘBI Kwiatek Sylwester, ul. Limanowskiego 134B, 26-600 Radom NIP 948-214-23-63.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.krainagolebi.pl są podane w złotych polskich  (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie sklepu internetowego po wejściu do koszyka zakupów.

2. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma KRAINA GOŁĘBI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za  pomocą firm kurierskich.

6. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Koszty oraz sposób dostawy zostały określone w formularzu zamówienia. Formy płatności to: przedpłata na konto sklepu lub płatność przy odbiorze.

7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe. Do każdego towaru dołączamy paragon lub fakturę VAT, dane do faktury należy podać podczas składania zamówienia .

8. Nr zamówienia otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Nr zamówienia sprawdzisz również na swoim koncie w zakładce "Moje zamówienia" .

9. Większość produktów jest dostępnych w naszych magazynach i zostają wysyłane do klienta w ciągu 24-96 godzin. W przypadku braku towaru w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni - za każdym razem informujemy klienta o późniejszym terminie realizacji zamówienia. Zamówienia są realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy).

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za zamówienie i koszt przesyłki na rachunek Klienta. Koszt odesłania paczki zwrotnej ponosi zamawiający. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. 

3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: KRAINA GOŁĘBI Kwiatek Sylwester, ul. Limanowskiego 134B, 26-600 Radom NIP 948-214-23-63.

4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów otwarcia opakowania. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Adres zwrotu to: KRAINA GOŁĘBI Kwiatek Sylwester, ul. Limanowskiego 134B, 26-600 Radom.

5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia oraz kosztów przesyłki. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu.

Koszt odesłania niechcianego towaru ponosi Klient.
Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez kupującego oryginalnego paragonu lub faktury VAT do siedziby firmy.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 

a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 

b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 

c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 

d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 

a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 

b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa: KRAINA GOŁĘBI Kwiatek Sylwester, ul. Limanowskiego 134B, 26-600 Radom NIP 948-214-23-63

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2020 roku.

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.